CA    ES

 
 
 
ESTUDI
Equip
PROJECTES
CONTACTE
 
 
 
Des de l’any 1985, que varem iniciar la nostra activitat, hem anat desenvolupant tot un ample ventall de projectes de diferents mides i pressupostos, tant d’iniciativa publica com privada. Ens mereix el mateix respecte i interès el petit encàrrec ple de bones intencions com la complexitat de tot un edifici institucional.

Busquem, amb la complicitat del client, aquelles solucions que vinculin la qualitat arquitectònica amb conceptes com integració en el entorn, sostenibilitat i innovació.

El fet de treballar, preferentment, en una àrea geogràfica concreta ho hem d’agrair, segurament, a la reiterada fidelitat d’uns clients que, fent-nos confiança, ens han ajudat també a créixer en la professió.
 
   
jarnalot@coac.net.